ALUMNI ASSOCIATION OF MJF TEACHER TRAINING CENTER   CHOMU, JAIPUR, RAJASTHAN

 

Governing Body of Alumni

S.N. Name & Address Description
1 Guman Shekhawat –  Satation Road Chomu, Jaipur President
2 Anjana Saini – Ward No. 1 Chomu, Jaipur Vice-President
3 Sarita Kumawat  –  Barawalo ke Dhani, Chomu, Jaipur Secretary
4 Priyanka Ajamera – Sodala, Jaipur Treasurer
5 Suman Saini – Parbatsar, Nagaur Secretary
6 Menakshai  – Balekhan, Chomu, Jaipur Member
7 Geeta Saini – Ringus, Jaipur Member